Keramiek

 

 

 

Tot eind jaren 90 van de vorige eeuw was pottenbakken mijn voornaamste 

bezigheid als kunstenaar. Aanvankelijk bakte ik vooral op steengoed temperatuur;

Doordat mijn therapeutische bezigheid meer aandacht en tijd begon te vragen is de focus in het pottenbakken verschoven naar rakutechniek. Op dit ogenblik heb ik nog een kleine rakuproductie .