top of page
Hoofding

Patroonleggen

Waar de vanzelfsprekendheid van de stroom van het leven begint te haperen zal in het zoeken naar houvast een strategie ontwikkeld worden om zichzelf staande te houden.  Dit is meestal een hele constructie van verschillende gemoedstoestanden dat een levenspatroon vormt dat de persoon in staat stelt om te blijven functioneren.

Inleiding over het gebruik van de bloesems als diagnose instrument.

Bachbloesems

Bachbloesempreparaten zijn aan de homeopathie verwante middelen.  Ze zijn werkzaam op het gebied van gemoedstoestanden.  In het Engels spreekt men over “state of mind”.  In het Nederlands is dit niet letterlijk te vertalen.  Ik gebruik graag de uitdrukkingen:

wijze van aanwezig zijn” of “

de houding ten aanzien van de realiteit

De ouderwetse begrippen “gemoed en "gemoedstoestand” geven volgens mij ook goed weer waarover we het hebben. 

 

Het gemoed kan in een positieve toestand verkeren: moed, vertrouwen, zelfvergetelheid, alertheid, spontaneïteit, begrip enz. 

Hier staat de persoon in zijn volle kracht in het “Nu”. 

 

Het gemoed kan in een toestand van onevenwicht verkeren:  Angst, onzekerheid, afwezig zijn, twijfel, zelfbeklag enz. 

Dit is een toestand waarin de persoon zijn kracht niet kan mobiliseren, in een kramp geraakt en naar houvast zoekt. 

 

Patronen

Waar de vanzelfsprekendheid van de stroom van het leven begint te haperen zal in het zoeken naar houvast een strategie ontwikkeld worden om zichzelf staande te houden. 

 

Dit is een hele constructie van verschillende gemoedstoestanden die elkaar compenseren en strategische functies vervullen zowel naar de buitenwereld toe als naar een eventuele bedreigende binnenwereld. 

Het resultaat is een geheel van gemoedstoestanden dat in zijn totaliteit de persoon een houding bezorgt om met zijn situatie om te kunnen gaan

Relatie bloesems en gemoedstoestanden

Om enige gevoel te krijgen van hoe gemoedstoestanden in verband met bloesems gebracht kunnen worden kunnen we kijken naar de indruk die planten of bomen op ons maken. 

Nemen we b.v. een eik en een wilg dan zien we dat deze twee bomen een totaal andere kwaliteit uitdrukken.  Die kwaliteiten roepen gemoedstoestanden op.  Bij voorbeeld voor de eik: het staan in de storm, voor de wilg:  de buigzaamheid en het vermogen om in elke omstandigheid verder te groeien.


Het bachbloesem systeem is gebaseerd op het bestuderen van de sfeer die bij een plant aangevoeld wordt en de gemoedstoestand bij de mens die met die sfeer correspondeert. 

 

Bach heeft een systeem ontwikkelt met 38 remedies die tot 7 categorieën behoren. 

Angst / onzekerheid / onvoldoende interesse in het heden / eenzaamheid / overgevoeligheid voor invloeden en ideeën / moedeloosheid en wanhoop / overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.

Inleiding

Werkwijze

Het diagnosesysteem  werkt met prenten van de Bachbloesems.   Blijkbaar herkent elke mens intuïtief de sfeer van de bloemen en zal een afbeelding van de bloem hem of positief of negatief aanspreken als de gemoedstoestand hem niet onverschillig laat.

Dit hoofdstuk wordt momenteel herwerkt

1 Keuze van de bloesems:

Uit de stapel met bloesemprenten worden de bloesems uitgekozen die op een of andere manier een aantrekkingskracht hebben. Dit het proces wordt herhaald tot er hoogstens 8 prenten overblijven. De laatste tijd laat ik selecteren tot er 5 prenten overblijven

2 Met de bloesem-afbeeldingen een patroon leggen: 

1 Reactiepatroon:

Het eerste patroon wordt gelegd vanuit het aanvoelen van de eigen situatie.  Het geeft een beeld van de strategie die men ontwikkeld heeft om zichzelf staande te houden. 

Het patroon geeft inzicht in de functie die bepaalde gemoedstoestanden of karaktertrekken in het reactiepatroon vervullen. 

Het laat zien dat je niet zo bent maar dat je die gemoedstoestanden gebruikt om te kunnen functioneren.
Dit patroon is echter meestal hermetisch, d.w.z.:je kan er geen element uithalen zonder de hele constructie in gevaar te brengen. Hierbij komt nog dat de persoon in de constructie positieve, constructieve energie gestoken heeft.  Het patroon laat zien hoe je je best gedaan hebt om je evenwicht te bewaren.  Dit patroon heb je nu nodig.  Daar steun je op. 
Om deze redenen blijven we gewoon van dit patroon af.  We accepteren het zoals het is.

2 Bevrijdend patroon

Wat we wel kunnen doen is kijken met welke steun je in deze situatie blij zou zijn.  Welke steun je de mogelijkheid geeft om te evolueren.  Welke steun ruimte schept waardoor transformatie kan ontstaan.
Daarom schakel ik een tweede ronde in en laat een nieuw patroon leggen: “het bevrijdend patroon.”
Hier vertrekken we van uit het aanvoelen van welke bloesemkwaliteiten als steunend of bevrijdend ervaren worden in onze situatie.

3 Transformatiepatroon

Tenslotte leggen we een derde patroon.

De bevrijdende kwaliteiten van het tweede patroon maken het mogelijk een nieuwe natuurlijke manier van reageren te ontwikkelen.

Het transformatiepatroon laat de kwaliteiten zien die deel uitmaken van deze nieuwe houding. 

Het is de bedoeling dat de remedies van de bloesems uit dit derde patroon een tijd lang ingenomen worden om het transformatieproces te ondersteunen.

Praktijkvoorbeeld

Niet tot actie kunnen komen

De vraag

Waarom slaag ik er maar niet in iets te ondernemen en hoe kan ik er iets aan doen?

De vraag kwam vanuit een onbevredigend gevoel.

De persoon wilde naast zijn vaste baan ook iets voor zichzelf ondernemen.

Hij had er zin in, had geen schrik van hard te werken, zag ook dat hij genoeg capaciteiten had en toch slaagde hij er maar niet in iets te ondernemen.

Het probleem was niet nieuw. Het achtervolgde hem al zijn hele leven en ondergroef zijn gevoel van onafhankelijkheid.

Basis van het patroon

Gorse 

Gevoel van hopeloosheid..

Sweet Chestnut 

Niet uit te houden

Diepe wanhoop.

Centrum van het patroon

Vine

Je wil  opleggen.

Heather

Helemaal in beslag genomen te worden door de eigen problemen.

Naar binnen toe (links)

Gorse 

Gevoel van hopeloosheid..

White Chestnut

Piekeren

Wild Rose

Lusteloosheid.

Zich neerleggen bij wat je overkomt.

Resultaat

Rock Rose

Paniek

Naar buiten toe (rechts)

Sweet Chestnut 

Niet uit te houden

Diepe wanhoop.

Cherry Plum

Gevoel geen vat meer te hebben op de realiteit.

Cerato

Gebrek aan zelfvertrouwen

De basis van het ontwikkelde patroon is een gevoel van hopeloosheid.       Ik moet niets meer proberen, het lukt toch niet;

Dit gevoel gaat gepaard met een gevoel van volledig klem te zitten.      Het is niet meer uit te houden.

Je kan het daar niet bij laten zitten. Je moet verder.

Ondanks de hopeloosheid zul je de realiteit je wil moeten opleggen.      Dit is een obsessionele aangelegenheid geworden die het leven beheerst.

Naar binnen toe leidt het gevoel van hopeloosheid      tot piekeren      wat op zijn beurt een algemeen gevoel van lusteloosheid     teweeg brengt.

Naar buiten geeft het een gevoel van beklemming      de indruk geen vat meer te hebben op de realiteit. Dat geeft een gevoel van vervreemding       wat op zijn beurt weer tot een diep gevoel van onzekerheid       leidt.

Het uiteindelijke resultaat van die twee bewegingen is  paniek.

Een gevoel de realiteit niet aan te kunnen.

Men schiet als het ware uit zijn lichaam.

1 Overlevingsstrategie

Bedenkingen bij de patroonlegging

Veel patronen vinden hun oorsprong in de vroege kindsheid en dit om twee redenen;

  1. Het kind bezit nog geen vuurkracht. Die ontwikkeld pas in de puberteit. Het kind is afhankelijk van de volwassenen rondom zich die hun kracht aan het kind lenen zodat het kind de realiteit aan kan. Als het kind in een situatie op zichzelf geworpen is wordt het geconfronteerd met zijn onvermogen

  2. Het kind gaat er immers van uit dat deze wereld van dezelfde orde is als de binnenwereld en wordt gechoqueerd door de  hardheid en ruwheid van de realiteit waarmee het geconfronteerd wordt.

Het kind zal een manier zoeken om zich staande te houden en een overlevingspatroon ontwikkelen.

2 Bevrijdende kwaliteiten

Centrale kracht

Oak 

In contact zijn met de eigen oerkracht, Uitdrukking van het gevoel van vitaliteit, vrij van innerlijke druk.

Holly

Het gevoel van eenheid met alles wat bestaat.

Zich erkend voelen  

Gorse 

Hoopvol in het leven staan.

Naar buiten toe (rechts)

Water Violet

Jezelf kunnen zijn in verbinding met anderen.

Centaury

Je eigen innerlijke richting volgen; Niet altijd aanpassen aan een ander.

Het centrale gevoel dat de bevrijding kan bewerken is het contact met de eigen natuurlijke oerkracht.

Dit wordt naar binnen toe ondersteund door het besef dat het goed is zoals je bent wat het op zijn beurt mogelijk maakt om weer hoopvol in het leven te staan.

Naar het handelen in de buitenwereld toe zal het besef dat men zichzelf mag zijn, zonder zich afgezonderd te moeten voelen van anderen     , toelaten de eigen weg te gaan zonder zich altijd aan te moeten passen aan anderen. 

Daardoor kan er vertrouwen ontstaan om zijn eigen weg te gaan.

Naar binnen toe (links)

Larch

Zelfvertrouwen. Accepteren dat leerprocessen gepaard gaan met vallen en opstaan.

3 Transformatiepatroon

De bloesemremedies van dit laatste patroon worden in een druppelflesje meegegeven om een tijd lang in te nemen.

Star of Bethlehem

Schokkende ervaringen niet met je meedragen. Helpt je terug te buigen naar het vertrouwen

Sweet Chestnut

Je innerlijke ruimte kunnen vrijhouden door er voor te zorgen dat de druk van de omstandigheden er buiten blijft.

Rock Rose

het vermogen zich veilig genoeg te voelen om de uitdagingen van het leven open en met vertrouwen onder ogen te kunnen zien.

De centrale kracht is het vermogen, wat er ook gebeurd, je niet te laten choqueren, of wat je meemaakt met je mee te dragen.

Deze kwaliteit rust op het vermogen de druk van de omstandigheden buiten je te houden.

Deze twee kwaliteiten maken dat je in elke situatie bij je zelf kan blijven zonder de neiging uit jezelf te vluchten..  

Werkwijze
Praktijkvoorbeeld
bottom of page