top of page

Verloren tussen twee werelden

Het proces om de eigen ombevangenheid terug te vinden en er zelf verantwoordelijkheid voor op te nemen.

Inleiding

Aanloop

Inleiding

Deze studie is opgebouwd rond het proces dat Yasemin Yilmazdemir in de creatieve therapie doorgemaakt heeft. Het ganse proces beslaat een periode van bijna 9 maand.

Kort voor haar ontslag hebben we alle tekeningen in volgorde van ontstaan op tafel opengelegd en het hele proces doorlopen. De commentaar bij de tekeningen is opgenomen 

In deze presentatie laat ik het totale proces zien. Dus alle tekeningen die de patiënt gemaakt heeft tijdens haar opname passeren de revue .

Aanvankelijk  ontstond er per week  1 tekening. Aan enkele tekeningen heeft ze meerdere weken gewerkt. Na een tijd is ze dubbeltekeningen gaan schilderen. Deze zijn telkens in dezelfde week ontstaan.

Het bestaat vooral uit de commentaar van Yasemin en mezelf bij de tekeningen. Hier en daar heb ik het proces van extra commentaar voorzien.

bottom of page