top of page

Verloren tussen twee werelden

Het proces om de eigen ombevangenheid terug te vinden en er zelf verantwoordelijkheid voor op te nemen.

Algemeen

Proces

1 Aanloop
2 Trauma

Aanloop tot het eigenlijke proces

De therapeutisch tekenproces begint meestal met een oriëntatiefase.

Wat is eigenlijk mijn probleem?

Wat kom ik hier doen?

Wat kan ik verwachten?

Voor Yasemin was het niet vanzelfsprekend om in therapie te gaan.

Het deed haar deugd weg van huis te zijn en in groep te functioneren maar ze had wel de nodige scepsis ten aanzien van het therapeutische programma en twijfelde eraan dat de therapie haar zou kunnen helpen.

.

Overzicht van het proces

Aanloop

De eigen probleemsituatie aangevoeld en in beeld gebracht.

Zonsondergang archetype van het onverwerkte verleden.

Wat kan ik verwachten van de therapie?

Overzicht van het proces

3 Zicht op twee werelden

1 De oorsprong

2 Zicht op twee kindjes

4 Verloren tussen twee werelden

2 Het Trauma

De eerste tekening van deze tweede reeks laat vermoeden dat Yasmines problemen hun ontstaan vinden in een traumatische ervaring. Een ervaring waardoor ze op zichzelf geworpen werd in een bedreigende wereld en zo haar onbevangenheid verloor.

De vorige tekening heeft oude herinneringen opgeroepen. De twee bloemetjes verwijzen naar twee twee totaal verschillende belevingswerelden. Yasemin krijgt zicht op twee verschillende kindjes: een kindje dat zich veilig voelt en gelukkig is en een kindje dat op zichzelf geworpen is en verbijsterd is door wat het meegemaakt heeft.

In de tussenliggende week had Yasemin een droom die een oude herinnering uit haar kleutertijd opriep.

Op de school was ze sexueel lastig gevallen door een vreemde man.

Door de traumatische ervaring is ook de verhouding ten aanzien van de wereld veranderd. Van nu af zijn er twee werelden.De vertrouwvolle wereld van voor het trauma die een illusie bleek te zijn en een wereld die de realiteit is maar te verschrikkelijk om mee om te gaan.

Een onmogelijke keuze: Het kind probeert een weg tussenin te zoeken en komt verloren tussen de twee werelden te hangen.

Analyse van het proces

Het Trauma

Verwijzing naar de oorsprong van de moeilijkheden.

Zicht op twee kindjes

Zicht op twee werelden.

Verloren tussen twee werelden.

Het probleem is dat het kind nog geen stevigheid heeft.

Die stevigheid ontwikkelt het kind pas in de puberteit.

Het zelfbeeld van het kind is gekoppeld aan dat gevoel van vitaliteit

Ook wij volwassenen ervaren het kind zo.

We voelen dat het kind nog een vorm van oorspronkelijkheid heeft.

Wat het  wereldbeeld betreft gaat het kind er van uit dat de wereld buiten

van dezelfde orde is als de wereld binnen. Vandaar de onbevangenheid van het kleine kind.

Elk kind verwacht het paradijs.

En wat nog erger is.

Omdat het kind er van uitgaat dat de wereld buiten van de zelfde orde is als de wereld binnen gaat het kind wat het in de wereld meemaakt zien als de waarheid waar het zijn leven moet op afstemmen. Hoe erg die waarheid ook is.

Wat het kind meemaakt wordt zijn of haar lot.

Het herstelproces gaat in essentie over het verbinden van twee wezensdelen van de mens.

Vitaliteit, levendigheid, oorspronkelijkheid. 

Het is het deel van je wezen dat verbonden is met een innerlijke lichtwereld. 

Dit is je eigenlijke diepste zelf.

Stevigheid of body 

Het deel van je wezen dat de volwassen kwaliteiten heeft om met deze aardse materiële wereld om te gaan. Verder in het proces benoemt  Yasemin  drie kwaliteiten die deel uitmaken van die stevigheid:

Autoriteit            Onderscheidingsvermogen            Vuur

De beide wezensdelen van de mens, vitaliteit en body, moeten met elkaar verbonden zijn om stevig in het leven te staan.

Omdat wij als volwassenen zien dat het kind noch niet de stevigheid heeft om met de wereld om te gaan zullen wij het kind omringen met onze eigen stevigheid, ,

Het kind mist het inzicht van de volwassene.

Wij volwassenen weten dat wat er in de wereld buiten gebeurt niet altijd in overeenstemming is met wat je van het leven kan verwachten. De wereld buiten is niet het leven zelf  maar dat wat er van gemaakt wordt .

Het kind mist nog de kracht van de volwassene.

We gaan ons tussen de wereld en het kind plaatsen.  Zo kunnen we er voor zorgen dat het kind niet gekwetst wordt en zijn onbevangenheid verliest.

Een trauma kan ontstaan als die zorg en bescherming falen en het kleine kind op zichzelf geworpen wordt.

 

 

 

 

 

Het gevolg is drieledig

Verbijstering

 

Onvermogen

  

Zich verloren voelen tussen twee werelden.

Nieuwe levenshouding

Alle tekeningen op een rij

Het Trauma

Andere kijk op het trauma

Nieuwe levenshouding

De scheiding opgeheven 

Wat met het oude trauma

Levenshouding
Anker 1
bottom of page