top of page
Hoofding

Bloesemtherapie

Ik werk met  Bachbloesems en bloesemremedies van over de ganse wereld en heb mijn eigen werkmethode ontwikkeld.

Opleiding en Praktijkervaring

Opleiding en bijscholing

Sinds eind 70er jaren van de vorige eeuw werk ik met de bloesemremedies. 

  • Begin jaren 80 heb ik een cursusreeks gevolgd o.l.v. Willem Versteeg bij het toenmalige Bachcentrum in Nederland “De Ruwe Dravik”. 

  • Begin jaren 90 heb ik Bram Zaalberg (Bloesem Remedies Nederland) leren kennen, ben ik met de Nederlandse bloesemremedies beginnen werken en progressief ook met een selectie van andere bloesemremedies. 

  • In 1996-1997 heb ik bij Bram Zaalberg de dagopleiding bloesem remedies gevolgd met aansluitend in 1997 en 1998 enkele vervolgweekends.

  • In1999 : weekend met Steve Johnson maker van de Alaska remedies.

  • In 2000: weekend met Julian Barnard maker van de Healing Herbs 

 Andere invloeden.

  • Ik heb in de loop van ongeveer 4 jaar een 8 tal weekends gevolgd i.v.m. leren communiceren met bomen en planten onder leiding van Maya Kooystra. 

  • Ik heb enkele jaren in het vormingscentrum “Samen” de cursusreeksen “Geestelijke Scholing” gevolgd geleid door Mijntje Raedemaeker.

  • Teachings, Workshops en Zweethutdagen bij verschillende indiaanse en chamanistische leermeesters:  Archie Lame Dear, Deal Wilson, Daan van Kampenhout, Dancing Thunder, Big Heart, Wai Turoa Morgan, Juan Nunez del Prado e.a.

Praktijkervaring op ander terrein

Mijn werking met de bloesemremedies wordt ondersteund door:

36 jaar ervaring als creatief therapeut.in het psychiatrisch ziekenhuis Sint Annendael te Diest met het begeleiden van een breed gamma van psychische problematieken.

Ik heb in de psychiatrie niet met de bloesemremedies zelf kunnen werken maar in het beeldend creatief werk weerspiegelt zich het innerlijke van de cliënt en als creatief therapeut werk ik ook op het terrein van de gemoedstoestanden.

Zo hebben de ervaringen uit de creatieve therapie mijn werk als bloesemtherapeut verdiept en andersom hebben de inzichten en ervaringen met de bloesemremedies mijn werk als creatief therapeut beïnvloed.

De intuïtieve verbinding die ik ontwikkeld heb in de omgang met de plantenwereld.

Ik heb al verwezen naar de weekendenreeks “communiceren met planten” maar ook mijn contacten met mensen die sjamanistisch werken hebben sterk bijgedragen tot het ontwikkelen van mijn intuïtie en de verbondenheid met de spirituele wereld en de verschillende natuurrijken.

Werkterrein

Hoewel Bach de bloesemremedies ontwikkeld heeft van uit zijn bekommernis om mensen met chronische fysieke aandoeningen te kunnen helpen heb ik in mijn eigen praktijk zelden gewerkt met mensen die hulp kwamen vragen voor een bepaalde fysieke ziekte of aandoening. 

Vanuit mijn praktijk als beeldend creatief therapeut in de psychiatrie ben ik meer gericht op het begeleiden van mensen met levensproblemen. 

Mijn therapie is gericht op het begeleiden en ondersteunen van innerlijke ontwikkelingsprocessen. 

  • Dit kunnen langdurige processen zijn( bv. rouwprocessen, ondersteuning bij een sterfproces,  depressies, problematische fases in de puberteit, het omgaan met levensbedreigende ziekte, identiteitsproblemen enz)

  • maar ook korte, eenmalige ondersteuningsprocessen in bepaalde concrete situaties (bv. bij examens, verhuis, overgangsfases, conflicten enz.)

Werkwijze

In de loop van de jaren heb ik twee eigen methodes ontwikkeld om met de bloesemremedies te werken.

Midden jaren 80 van de vorige eeuw heb ik een methode ontwikkeld om te werken met de afbeeldingen van de Bach bloesemremedies. 

Deze methode geeft een duidelijk inzicht in de wijze waarop de cliënt gemoedstoestanden in stelling brengt om een innerlijk evenwicht in stand te houden. Eind jaren 90 heb ik geinspireerd op de Indiaanse spiritualiteit een tweede methode uitgewerkt op basis van het Medicijnwiel.

Met de Bachbloesemprenten laat ik patronen leggen die inzicht geven in de problematiek die op een bepaald terrein speelt.

Het patroon geeft ook aanwijzingen voor de in te nemen remedies.

Op basis van het indiaanse medicijnwiel heb ik nog een andere methode ontwikkeld.

Ik krijg beelden over het proces wat doorgemaakt wordt en zoek intuitief de remedies uit die dat proces kunnen ondersteunen.

Medicijnwiel

Werkterrein
Werkwijze
Opleiding
bottom of page