top of page

Verloren tussen twee werelden

Het proces om de eigen ombevangenheid terug te vinden en er zelf verantwoordelijkheid voor op te nemen.

Een nieuwe levenshouding

Inleiding

Aanloop

Een nieuwe levenshouding

Andere kijk op het trauma

Nieuwe levenshouding

De scheiding opgeheven 

Wat met het oude trauma

Wanneer het duidelijk wordt dat je niet kan ontkomen aan de confrontatie tussen de twee werelden kan er een totaal nieuwe houding ontstaan ten aanzien van het leven en de eigen geschiedenis.

Andere kijk op het trauma

Als er geen weg tussenin te vinden is kan je de wereld van het verlangen en de wereld van het de harde realiteit niet meer van elkaar scheiden.

Je zal moeten leren omgaan met deze dubbele realiteit.

Wat je meemaakt is niet de waarheid, het lot dat je moet dragen, maar bestaat uit omstandigheden die je moet onder ogen zien en waar je moet leren mee omgaan.

 1

Andere kijk op het Trauma

Y: Dan komen mijn kronkels en mijn hersenen.

TH: Die zag ik als een ontlading.

Y:Dat was wel vermoeiend. Eerst heb je dat waarschijnlijk nodig om te kunnen ontladen zeker.

TH: Het deed me deugd omdat het een teken was dat je uit het conflict stapte dat je in de thematiek zelf stapte.

Y: Ik moest niet meer vluchten daarom dat ik die vingers heb getekend. Ik moest het onder ogen zien en er leren mee omgaan en dan verder met mijn leven.

Y: Ik moest niet meer vluchten daarom dat ik die vingers heb getekend. Ik moest het onder ogen zien en er leren mee omgaan en dan verder met mijn leven.

Het onder ogen zien van wat er gebeurd is

laat ons tot het besef komen dat wat we meemaken niet het leven zelf is maar wat er van gemaakt wordt.

Het is gewoon heel jammer en verdrietig hoe er met het leven omgegaan is.

 

Aangezien het niet het leven zelf is is het niet 

het lot dat je moet dragen en mag de spanning 

zich ontladen.

Nieuwe levenshouding

Hoe kan je omgaan met die twee werelden als je ze niet meer scheidt van elkaar maar ze allebei tot hun recht laat komen?

 2

Nieuwe levenshouding

Y: Dat was iets nodig om dat op te vangen heb je toen gezegd. Moest het regenen dan heb je je paraplu om je daar tegen te beschermen. Is het hevige zon dan kan je je daar ook tegen beschermen.

TH: Die regenboog komt als ge die twee werelden met elkaar laat spelen. Dat ge dus eigenlijk tot leven komt in het gevecht en niet door er aan te ontsnappen.

Eigenlijk heb je hier ook de twee werelden waar de regenboog tussen staat.

In deze twee tekeningen wordt het kernmotief van de therapeutische dynamiek mooi in beeld gebracht.

We moeten ons beschermen tegen de overgave aan, of het overweldigd worden door, de dynamiek van (één van) de twee werelden.

Het leven  wordt gestalte gegeven door de dynamiek van de twee werelden met elkaar in dialoog te laten treden. 

Het levensenergie kan vorm aannemen

De vorm wordt bezield.

De scheiding opgeheven

De twee werelden zijn geen tegenpolen meer.

 3

De scheiding opgeheven

Y: Ik denk dat die beide tekeningen positief zijn.

TH: Het zou kunnen dat dit hemel en aarde is. Alleen zijn ze geen tegenpolen meer van elkaar. Je hebt de ene wereld en de andere wereld en ze vullen elkaar aan.

Wat met het oude trauma?

 4

Y: Dat is mijn leven of mijn verlangen ernaar maar de hekken staan daarvoor. Ik moet daar door kunnen of er mee leren omgaan waarschijnlijk.

 

TH: Wat ik nog weet is dat we staan kijken hebben dat het eerder een schaduw was dan een echt hekken. Een schaduwbeeld van iets dat het leven nog  altijd tegenhoudt.

TH: En dan komt weer de regenboog

 

Y: Dan zie ik het weer zitten waarschijnlijk. Leven zoals het moet zijn.

 

TH:In deze thematiek is het dan

 

Y:Weer hoop

 

TH: Het aangaan van die twee werelden dat daar de oplossing in zit.

Wat met het oude trauma

 Van het oude onvermogen dat haar van het leven uitsloot is gereduceerd tot een vage schaduw .

Het symbool van de regenboog is het teken van hoop.

We kunnen ons verlangen waar maken door het leven aan te gaan.

bottom of page